Badania rynku

Badania rynku

Badania rynku to proces gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji o rynku, na temat produktu lub usługi, które mają być oferowane do sprzedaży na tym rynku, a także o przeszłości, obecnych i potencjalnych klientów do produktu lub usługi; badania cech, nawyki wydatków, lokalizacji i potrzeb Twojej firmy w rynku docelowym.

Badania rynku określić można jako zespół czynności, w efekcie wykonania których zgromadzone zostaną potrzebne, a czasem nawet i niezbędne informacje dotyczące obecnych procesów i zjawisk mających miejsce na rynku i jego płaszczyźnie. Dodatkowo badanie rynku pozwala określić przyczyny i stan bieżących tendencji rozwojowych. W praktyce badanie rynku to nic innego jak badanie środowiska, na którym pragniemy pojawić się z naszym przedsiębiorstwem, bądź naszą działalnością. Dowiemy się jak wyglądają aktualne tendencje popytowe, oraz podażowe, oraz łatwiej będzie nam zorientować się wśród potencjalnej konkurencji. Badanie rynku jest także częścią złożonego procesu badań marketingowych. Pozwala ono polepszyć pozycję wśród konkurencji, a jego wykonanie zalecane jest także przez normy ISO 9000.

Kryteria podziału badań rynkowych

Pierwszym z kryteriów badań rynku jest horyzont czasowy. Dzieli się on na analizę rynku (poznawanie zjawisk obecnych, oraz tych, które odeszły już do przeszłości), oraz na prognozowania (to nic innego jak tylko przewidywanie rynkowej przyszłości i jej trendów). Kolejnym kryterium wpisującym się w badanie rynku jest metoda zbierania potrzebnych nam danych. Tutaj mówimy o badaniach jakościowych, oraz badaniach ilościowych. Zwykle jednak badania rynkowe obejmują zarówno badania ilościowe jak i te jakościowe. Kolejnym kryterium jest typ analizowanych danych (badania pierwotne, oraz badania wtórne), oraz sposobie organizacji samego badania rynku (może być ono przeprowadzone wewnętrznie, bądź też zewnętrznie).

Badanie rynku ma jeszcze jedno główne kryterium podziału, a jest nic cel przeprowadzania badań rynkowych. Tutaj rozróżniamy aż trzynaście rodzajów badania rynkowego. Są to kolejno: badania syndykatowe, badania satysfakcji pracowników, badania kanałów dystrybucji, badania satysfakcji klientów, badania reklamy (dzięki nim możemy ocenić jej zauważalność i efektywność), badania zachowań przy półce sklepowej, badania mediów (w efekcie czego poznamy zwyczaje mediów), badania segmentacyjne (dziele użytkowników produktów i poddawaniu ich segmentacji), panele gospodarstw domowych (chodzi głównie o produkty FMCH), badania testowe i cenowe, badania marki, oraz badania eksploracyjne.

Badanie rynku często posila się wynikami badań przeprowadzanymi na tle socjologi, opinii publicznej, oraz psychologi. Osoby, które zawodowo badają rynek, są z całą pewnością członkami Europejskiego Stowarzyszenia ESOMAR. Z kolei polskie stowarzyszenie osób, których pracą jest badanie rynku to PTBRiO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *