Badania CAWI

Badania CAWI

Badania CAWI w pełnym rozwinięciu to Computer Assisted Web Interview. CAWI to technika badań online, polegająca na zbieraniu informacji w ilościowych badaniach rynku (CATI) i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Kwestionariusz CAWI pojawia się w przeglądarce jako strona internetowa, do której respondenci mogą dotrzeć na różne sposoby, w zależności od projektu. Skomputeryzowane środowisko umożliwia wielką logiczną złożoność procesu wywiadu. Filtrowanie i implementacja relacji logicznych odbywa się w tle, poza zasięgiem wzroku, a na ekranie pojawiają się tylko pytania, na które należy odpowiedzieć. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu trafiają natychmiast do głównego serwera, dzięki czemu zbieranie danych i wyniki mogą być stale śledzone. Nawet materiały multimedialne (zdjęcia, pliki audio lub muzyczne) mogą być zintegrowane z ankietą.

Zalety Badania CAWI

 • Nie ma kosztów wydruku, wywiadu i wprowadzania danych.
 • Czas otrzymania wyników jest skrócony.
 • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym.
 • Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Lepszy dostęp do niektórych celów (internauci, populacja osób pracujących…).
 • Brak ograniczeń geograficznych. CAWI jest dobrze przystosowany do szerokich obszarów geograficznych.
  Tłumienie wypaczeń z powodu ankietera i błędów wprowadzania. Respondenci cały czas chcą odpowiedzieć na kwestionariusz.

Wady Badania CAWI

 • Cel nie jest reprezentatywny dla populacji narodowej, na przykład wskaźnik wyposażenia domowego gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii wynosi 57%. Seniorzy są słabo reprezentowani.
 • Trudności w sprawdzeniu poprawności odpowiedzi i tożsamości respondenta.
 • Profesjonalizacja i spontaniczna samodzielna rekrutacja niektórych panelistów.
 • Obiekt umożliwiający zamknięcie kwestionariusza.
 • Obowiązek ochrony danych RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *