INDICATOR
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR jest jedną z najdłużej działających agencji badawczych w Polsce. Bada rynek i opinię publiczną od 1990 roku. Jest niezależną firmą prywatną z polskim kapitałem. CBM INDICATOR jest członkiem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) i w swojej działalności kieruje się międzynarodowymi standardami ESOMAR.

Co oferujemy
Specjalizujemy się zarówno w badaniach jakościowych jak i ilościowych a każde zapytanie ofertowe, które otrzymujemy od Państwa jest szczegółowo analizowane pod kątem możliwych do zastosowania technik badawczych. Techniki jakościowe pozwalają nam dogłębnie eksplorować interesujące Państwa zjawisko.Za pomocą technik ilościowych możemy je również policzyć i zmierzyć. Końcowa oferta jest optymalna, stanowi kompromis pomiędzy ceną, a wymaganiami stawianymi przez problem badawczy.

Centrum Badań Marketingowych INDICATOR jest gotowe realizować projekty badawcze na indywidualne potrzeby Klienta. W tym celu prezentujemy możliwości badawcze naszej agencji. Posiadamy doświadczenie w badaniach dla firm działających w różnych sektorach, m.in. telekomunikacyjnym, bankowym, ubezpieczeniowym, energetycznym, paliwowym oraz FMCG. Realizujemy również badania ewaluacyjne i dotyczące problemów społecznych.

Address & Contact

Our Address

ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa