Strona główna » Agencje Badawcze » CZIiTT Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

CZIiTT Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Adres

ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

GPS

52.218003, 21.010267

Telefon


Dział Badań i Analiz stanowi część Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT), które jest ogólnouczelnianą jednostką Politechniki Warszawskiej – najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Celem CZIiTT jest budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu oraz wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych.

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW tworzy interdyscyplinarny zespół 13 badaczy posiadających wieloletnie doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych. Pracownicy naukowo-badawczy DBA CZIiTT PW posiadają wiedzę i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, matematyki, polityki społecznej i nauk o kulturze. W swoich badaniach z powodzeniem stosują:

 • sondaż tradycyjny w formie ankiety papierowej (PAPI), sondaż telefoniczny (CATI), internetowy (CAWI) oraz z wykorzystaniem tabletów (CAPI),
 • ilościową i jakościową analizę istniejących danych (Desk Research),
 • studium przypadku (case study),
 • wywiad indywidualny (IDI),
 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI),
 • panel ekspercki,
 • metodę delficką,
 • obserwację (jawną i niejawną, uczestniczącą i nieuczestniczącą),
 • Design Thinking (warsztaty kreatywne w obszarze prototypowania i testowania opracowanych modeli procesów, usług lub produktów),
 • badania ekonomiczne,
 • analizę statystyczną.

Fokusownia, oferta

Politechnika Warszawska dysponuje własnym zapleczem badawczym do badań społecznych, w tym w pełni wyposażoną profesjonalną fokusownią wraz podglądownią.
Oferuje obsługę FGI, paneli ekspertów, warsztatów heurystycznych i innych badań, których specyfika wymaga realizacji w fokusowni.

Koszty:

 • 400 zł netto –> podstawowa usługa badawcza (2 godziny FGI): dostęp do fokusowni i podglądowni, rejestracja audio i wideo, poczęstunek dla respondentów i obserwatorów, możliwość wykorzystania ekranu LCD, dostęp do sieci wi-fi,
 • oferta indywidualna –> kompleksowa usługa badawcza: koncepcja, opracowanie narzędzi badawczych, rekrutacja, przeprowadzenie wywiadów, nagranie, transkrypcja, kodowanie, analiza wyników, raport i wizualizacja – oferta dopasowana do potrzeb

Opinie Google

Zostaw opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *