Centrum badań opinii publicznej (CBOS) utworzone w 1982 r. Jest niezależnym ośrodkiem badawczym finansowanym ze środków publicznych. Jest to jeden z największych i najbardziej znanych instytutów badań opinii publicznej w Polsce.

CBOS prowadzi badania w celu zaspokojenia potrzeb polskich organów administracji publicznej i całych społeczeństw, a także różnych innych zainteresowanych instytucji: samorządu, prasy i telewizji, przemysłu i agencji reklamowych. Oferujemy pełen zakres technik gromadzenia danych, w tym wywiady bezpośrednie i telefoniczne, różne dyskusje w grupach, wywiady wykonawcze i pogłębione, ankiety pocztowe itp. Posiadamy również duże doświadczenie w metodach ankiet panelowych.

CBOS realizuje powierzoną mu misję społeczną, a także prowadzi badania na zlecenie różnych instytucji społecznych oraz firm prywatnych, od lat ciesząc się uznaniem i popularnością wśród klientów. O jakości badań CBOS decyduje przede wszystkim profesjonalizm, wyobraźnia badawcza oraz wszechstronność analiz i interpretacji wyników, gwarantowane wysokimi kwalifikacjami pracowników.

Nasze doświadczenie w zapewnianiu profesjonalnych, dokładnych, wiarygodnych i terminowych badań naukowych sprawiło, że jesteśmy liderem:

  • badania polityczne i społeczne
  • badania międzynarodowe
  • badania finansowe
  • badania między przedsiębiorstwami
  • elitarne badanie śledzenia
  • badania konsumenckie i rynkowe

Address & Contact

Our Address

ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa